नेपाल एम्बेसी कतारको सूचना

Qatar, हिमालय एयरलाइन्सका थप उडान (३, ६, ८ र २३ सेप्टेम्बर २०२०) बारे १.हिमालय एयरलाइन्सको दोहा-काठमाण्डौ सेक्टरका लागि ३, ६, ८ र २३ सेप्टेम्बर २०२० का लागि ४ ओटा उडान तय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । २.ती उडानहरुका लागि प्राथमिकता सूचिको लिंक निम्नबमोजिम रहेको छ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCHuSU_lSceyMQKfDN65qM_dQ3lPgdt_84Ak7e56f1o/edit#gid=2021506194 ३.उक्त सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरु तथा राजदूतावासले […]

Continue Reading