श्रमिक साथिहरु, हामिले काम गर्ने मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका एम्बेसीहरु अब केही दिन बन्द हुन सक्ने भएकाले एम्बेसी तिरको यात्रा गर्नु भन्दा पहिले बन्द छ या खुला छ बुझेर मात्र गर्नु भयो भने समय र पैसाको बचत हुनेछ । साधारण तया शुक्रबार र शनिबार एम्बेसी त्यो देशको सार्बजानिक बिदाको कारण बन्द रहन्छन् भने आईतबार, सोमबार भने नेपालमा हुने तिहारको कारणले बन्द हुन सक्छन् ।

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

William Parker

श्रमिक साथिहरु, हामिले काम गर्ने मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका एम्बेसीहरु अब केही दिन बन्द हुन सक्ने भएकाले एम्बेसी तिरको यात्रा गर्नु भन्दा पहिले बन्द छ या खुला छ बुझेर मात्र गर्नु भयो भने समय र पैसाको बचत हुनेछ । साधारण तया शुक्रबार र शनिबार एम्बेसी त्यो देशको सार्बजानिक बिदाको कारण बन्द रहन्छन् भने आईतबार, सोमबार भने नेपालमा हुने तिहारको कारणले बन्द हुन सक्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *